Análisis da noticia reportaxeada

Guión (para Documentación

Introdución (asunto e contexto do asunto)

A miña noticia reportaxeada trata de comprender cómo é a relación dos adolescentes de hoxe en día coas drogas. Saber se consumen ou non, dende cando o fan, que drogas consumen, cal é a súa visión sobre elas e demais. Intento coñecer se o mundo das drogas evolucionou aumentando o número de adolescentes con drogodependencia con respecto a anos anteriores e se a opinión da xuventudo sobre elas cambioou tamén co paso do tempo. Están peor vistas que antes ou ao contrario?

Obxectivos (da reportaxe)

Os obxectivos da reportaxe son coñecer a dita relación da xuventude coas drogas e tamén a súa visión das mesmas. Teremos en conta a opinión de consumidores e de xente que non as consume, de mozos e de pais de adolescentes aos que este tema lles preocupa notablemente. Coñeceremos se cada día é máis fácil conseguir sustancias ilegais e por isto os adolescentes comezan a cosumir a idades máis baixas.

Xustificación (da reportaxe)

Este tema aféctanos a todos, tanto consumidores como non consumidores. Estamos a falar das novas xeracións que o día de mañá serán o motor do país. Hai drogas de todo tipo, unhas máis destructivas que outras pero todas fan dano nosa saúde e afectannos tanto física como mentalmente.

Metodoloxía (actores e fontes que se van utilizar, como, cando, onde, por que, recursos a usar. Se hai entrevistas, enquisas, incorporar as preguntas das mesmas)

Para realizar a reportaxe utilicei diversas fontes como foron:

-20 rapaces de entre 15 e 25 anos, consumidores de diferentes drogas (tendo en conta alcohol e tabaco) aos que se lle propuxeron estas preguntas:

 1. Consumes algún tipo de droga?

 2. Cales?

 3. Con que frecuencia?

 4. A que idade comezaches a consumilas?

 5. Crees ser un consumidor responsable?

 6. Consideras que estás enganchado a algunha droga?

 7. Conduciches ou realizaches algunha outra acción peligrosa baixo os efectos de algunha sustancia estupefaciente?

 8. Resultache fácil conseguir drogas?

 9. Tes intención de deixalas?

  10. Que visión tes das drogas que consumes? E do resto?

-Contactei por correo electrónico con algúns centros de desintoxicación como o Instituto Castelao ou ClínicasCita para coñecer como é o seu traballo con estos rapaces e cales son as cifras de adolescentes consumidores de drogas.

-Tamén tiven en conta a opinión de pais e outros adultos sobre a relación dos rapaces novos coas sustancias ilegais e a súa preocupación.

Estrutura do traballo (da reportaxe)

A reportaxe ten a seguinte estrutura:

 1. Noticia dos dous rapaces que se grabaron conducindo baixo os efectos das drogas e morreron dun accidente nese momento.

 2. Datos sobre a evolución das cifras de cosumidores adolescentes.

 3. Visión e opinión dos rapaces consumidores e dos que non o son.

 4. Opinión de adultos e pais de adolescentes sobre o tema.

 5. Datos e opinión de centros de desintoxicación e coñecemento do traballo que realizan.

Denise Sambad Guillomía

Documentación para a reportaxe: Problemática do marisqueo en Boiro

1. INTRODUCCIÓN (Asunto e contexto do asunto)

A reportaxe xira en torno á situación do marisqueo en Boiro (A Coruña), pasando polas circunstancias que motivan o seu desenvolvemento, as etapas que o configuran, as características que o definen e, finalmente (como aspecto central), a súa situación actual, enormemente afectada por unha serie de precariedades faltas de atención.

Así pois, furtivismo, crise económica e falta de recurso convértense en elementos matriz deste traballo, sentando os alicerces dunha investigación propia e chea de singularidades.

A escolla de Boiro como contexto débese, única e exclusivamente, á proximidade que con el teño, pois é a vila na que nacín e cuxa realidade mellor coñezo.

2. OBXECTIVOS (Da reportaxe)

Con esta tarefa pretendo debuxar de forma realista e ben clara a condición do marisqueo na zona que mellor coñezo e que, dende logo, mellor capacitado estou para representar. Teño a intención de concenciar á sociedade e sobre todo, as administracións, dun sector que se está deixando morrer en silencio. Este é o obxectivo esencial da reportaxe.

3. XUSTIFICACIÓN (Da reportaxe)

Os motivos desta reportaxe son inherentes dalgún xeito aos obxectivos mesmos. É dicir, a raíz desta idea emana de forma exclusiva da crenza persoal na necesidade de cumprir os obxectivos propostos. En definitiva, fago esta reportaxe porque desexo que a xente coñeza a problemática máis oculta do marisqueo en Boiro.

4. METODOLOXÍA (actores e fontes que se van utilizar, como, cando, onde, por que, recursos a usar. Se hai entrevistas, enquisas, incorporar as preguntas das mesmas).

O método da reportaxe xira en torno ás testemuñas. Así pois, a experiencia e perspectiva dos entrevistados configuran os alicerces desta investigación. Desta forma, sendo coñecedor da accesibilidade destas persoas, o primeiro que fixen foi dirixirme a elas pesoalmente ou a través de coñecidos. A reposta de todos/as foi afirmativa. Unha vez contactadas todas as testemuñas, centreime nas fontes institucionais. Entre elas, o Concello de Boiro non quixo colaborar. Na Consellería de Pesca e Agricultura, púxenme en contacto cun coñecido que traballa nela, polo que aínda estou agardando a súa resposta. Ademais, tiven a posibilidade de baixar á praia tanto con mariscadores como con furtivos, esencial para facerme unha composición do tema a investigar. Actores:

 1. Mariscadoras da Cofradía de Cabo de Cruz: Mª Dolores Sánchez García (mariscadora, entrevista) e Susana Silva (vicepatrona, entrevista)
 • Preguntas:
  • Como é un día normal de traballo para un mariscador/a?
  • Que hai que facer para ser mariscador/a?
  • Cales son os principais problemas do marisqueo na actualidade?
  • Para protexervos do furtivismo, contades con axuda das autoridades policiais, garda civil, Servizo de Gardacostas ou de Gardapescas?
  • Que opinas dos chamados “furtivos por necesidade”? (xente con escasos recursos económicos).
  • Son tamén unha clase de furtivos os “veraneantes”?
  • Como se gañan a vida os/as mariscadores/as durante os períodos de veda?
  • Tedes subsidio de desemprego?
  • Que consecuencias ten na vosa saúde un traballo coma este?
  • Quen establece o prezo do marisco?
  • Para que serven as institucións que regulan a extracción do molusco?
 1. Furtivos da localidade: Furtivo 1, Furtivo 2, Furtivo 3 (os nomes non aparecen, pois todos solicitaron que non aparecese identificada a información que aportasen).
 • Preguntas (listaxe aberta, pois aínda non se falou con ningún, solo se contactou con eles).
  • Que entendes por “furtivismo?
  • Considéraste furtivo? Por que?
  • Cal é a razón de que o practiques?
  • Que opinas da afirmación: “o mar é de todos”?
  • Cal é a variación (aprox.) do prezo do furtivo e do mariscador?
  • Tedes malas experiencias coas forzas do orde?
  • Como cres que se pode solucionar esta situación?
 1. Consellería de Pesca e Agricultura (persoa por determinar).
 2. Veciños: Adrián Casais Vidal, Marta Fernández Currás, Andrés Martínez Laranga, Sara Bugallo, Alexandre Muñiz Places.
 • Preguntas (comúns a todos eles):
  • Como vedes a situación do marisqueo en Boiro?
  • Cales pensades que son os problemas que o afectan?
  • Tedes familiares mariscadores/as? Sendo así, como é a súa situación?
  • Practicáchedes “furtivismo” nalgunha ocasión?
  • O mar é de todos/as?
 1. FONTES:

– Vaamonde Balado, F. (1997). A pesca e o marisqueo en Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

– Axencias. (6 febreiro, 2003). El vertido del ‘Prestige’ amenaza las zonas abiertas al marisqueo. Consultado 20 outubro, en elpais.com: http://elpais.com/elpais/2003/02/06/actualidad/1044523019_850215.html

– Mahou Lago, Xosé Mª (2008). Implementación y gobernanza: La política de marisqueo en Galicia. Consultado 17 outubro de 2015, en http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/[1275644264]marisqueo_public68.pdf

– Maneiro Castro, M. (2010). Furtivismo e economía somerxida : o mar é de todos?  Claridade,(9), 47-50.

– González Arias, Miguel Ángel; Molano Martín, Francisco Javier; Bandín Buján, Carlos (2011). O furtivismo mariño e a súa incidencia na Comunidade Autónoma de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería do Mar.

– Europa Press. (5 febreiro, 2013). El drama del marisqueo llega al juicio del Prestige. Consultado 18 outubro, en farodevigo.es: http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/05/drama-marisqueo-llega-juicio-prestige/752662.html

– Romero, J. (8 abril, 2015). Desmantelan dos clanes de furtivos de Boiro y Noia que actuaban en Cabo. Consultado 16 de outubro en La Voz de Galicia (dixital):  http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/boiro/2015/04/07/guardia-civil-desarticula-doce-arrestos-importante-banda-furtivos/00031428410034003978977.htm

 1. ESTRUTURA

A noticia reportaxeada (pois a estrutura da reportaxe aínda non é definitiva) abre cun parágrafo literario no que expoño, de xeito un tanto melancólico, os meus recordos do marisqueo, as imaxes que del gardo na miña nenez. Despois, segue outro parágrafo no que sitúo ao lector no escenario da miña noticia, no foco principal da información. De seguido, continúa o que podemos chamar como “corpo”, no que incorporo a meirande parte dos datos recollidos, tanto de fontes como de testemuñas, confeccionando unha pequena viaxe pola historia do marisqueo en Boiro. Finalmente, introduzo a testemuña de Mª Dolores, clave para entender a realidade que se quere representar. A noticia reportaxeada péchase cunha estrofa dun poema de Manuel Antonio (o Poeta do Mar) á comunidade mariñeira.

Daniel Vázquez Fernández

Documentación para el reportaje del Thalassa

Introducción

En la noche de fin de año de 1948 un yate noruego se hundía frente a las costas de Baiona. En el iban 15 personas, de las que solamente sobrevivió una, fue Arnhild Utheim, una niña que con tan sólo diez años tuvo que afrontar la muerte de su padre, de su madre y de su hermano pequeño. Los resto de los ahogados se encuentran en Baiona y, Arnhild los visito este verano.

Objetivos

Mostrar un hecho tan milagroso a la gente, sobre todo de la zona de la Rías Baixas y de Galicia en general. Cuando conocí esta historia me parecía extraída de una película y no entendía que estando tan cerca del lugar donde sucedieron los hechos no me diese cuenta. Por eso quiero trasladarlo yo. Además me gustaría que funcionase como un anzuelo para que algunas personas se fijasen en la gran cantidad de historia de naufragios que tenemos en Galicia.

Justificación

La justificación viene dada por los objetivos a cumplir más por el factor de noticiabilidad del reportaje. Para darle al naufragio del Thalassa este factor saco a colación el argumento de la novela de Domingo Villar, “A Praia dos Afogados”, recién estrenada en los cines de España.

Metodología

Para realizar este reportaje, sabía desde un principio que sólo disponía de una fuente primaria, Arnhild Utheim, única superviviente del naufragio. Contacté con ella a través de correo electrónico para que me contase lo sucedido. Sin embargo se declaro incapaz de volver a relatar lo sucedido en aquella noche donde perdió a padre, a madre y a hermano. Pero si que aportó su ayuda a través de fotos y remitiéndonos al libro: Drømmen om Galapagos”/ Dr. Stein Hoff donde ella misma relato por primera y única vez aquella noche. Por tanto contamos con este libro como fuente secundaria junto a otros tres, que son los siguientes: Historia da costa galega e os seus naufraxios : século XX / Fernando Patricio Cortizo, Naufragios en las Rías Baixas / Lino J. Pazos, Naufraxios no mar de Vigo / Francisco Díaz Guerrero.

El primero de los libros lo estudie para conocer el relato de Arnhild sobre aquella terrible noche, como no lo conseguí ni en las bibliotecas de Galicia, ni vía online me puse en contacto con el autor que me ilustro también sobre el tema y a la vez me dio el enlace a una página web donde se mostraba el contenido de su libro en internet. (http://www.galapagos.to/TEXTS/HOFF-4.php)

Los tres obras restantes hacen referencia a los naufragios en Galicia, en todas había un apartado donde se hablaba del Thalassa pero, el que realmente me ayudó fue “Naufraxios no Mar de Vigo” pues dedicaba un gran espacio a esta tragedia.

Otras fuentes secundarias que también me ilustraron en la materia fueron los recortes de prensa del día de Año Nuevo de 1949 que corresponden a La Vanguardia y el Faro de Vigo (ambos contenidos obtenidos en el archivo histórico de la biblioteca de Baiona) y de El ideal gallego ( extraído del archivo de la biblioteca de Galicia,http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/consulta/registro.cmd?id=3952 )

También se atendió a la prensa contemporánea de finales de julio y de agosto de este año, pues Arnhild visitó Baiona este verano, aunque esto no aporto mucha información porque poco y mal se explicó el tema.

También se consulto unos estudios publicados por el historiador, Xosé Lois Vilar, para el Instituto de Estudo Miñoranos que hablaban sobre historias olvidadas del Val Miñor, entre ellas, la del Thalassa.

Actores

En teoría los actores son todos los tripulantes del yate pero como sólo sobrevivió Arnhild, esta es la única protagonistas del reportaje.

Estructura

El reportaje comienza con una cita de la obra de Domingo Villar, A Praia dos Afogados, donde se relato el estado de un muerto ahogado en el mar. Esto me sirve para introducir la temática general del trabajo periodístico, los naufragios, para hacer un mayor énfasis cito un dicho marinero que es el siguiente “El mar te puede dar o quitar todo”. Aprovechando esta frase popular introduzco a Arnhild y al Thalassa.

A través del relato de la única superviviente recogemos los últimos días de travesía del yate, su estancia en Vigo y su naufragio frente a Baiona. Ya para finalizar volvemos a utilizar el dicho marinero para indicar que a Arnhild se lo quito todo pero también le dio una nueva vida.

Fuentes

Catorce muertos en el naufragio. (1949). El Pueblo Gallego. Consultado 2015, dedsde http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=215&anyo=1948

Cortizo, F. (2004). Historia da costa galega e dos seus naufraxios: Século XX (p. 220). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Díaz Guerrero, F. (2003). Thalassa. En Naufraxios no Mar de Vigo. 2 ED. (p. 211) . Vigo, Galicia: Xerais.

García, A. (2012). Arnhild y Arnilda, final emotivo para un trágico y viejo naufragio. Elmundo.es. Consultado 2015. En http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/26/galicia/1327571365.html

El yate Thalassa, que estuvo de arribada en Vigo estalla en los arrecifes “El Lobo”, pereciendo 17 de sus integrantes. (1949) Faro De Vigo. (Fondo local biblioteca de Baiona)

Hoff, S. (1985).Drømmen om Galapagos: En ukjent norsk utvandrerhistorie (p.211). Oslo: Grøndahl.

Lois Vilar, X. (2015). O Aslaug e os nove. Minhor.org .Consultado 2015. En http://www.minhor.org/contra-a-desmemoria/artigos/1146-o-aslaug-e-os-nove-variacions-ii

—————— (2014). Contra a desmemoria. Minhor.org. Consultado 2015. En http://www.minhor.org/contra-a-desmemoria/artigos/1121-contra

«Levanteime na praia. Había dous soldados e leváronme ao hospital».(2014) Farodevigo.es. Consultado 2015. En http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/baiona/2015/07/29/me-levante-playa-habia-dos-soldados-me-llevaron-hospital/00031438183184579688543.htm

Pazos Perez, L. (2007). Thalassa. En Naufragios en las Rías Baixas (p. 188). Pontevedra, Galicia: Damaré.

Pillado, N. (2015). La única superviviente del naufragio del “Thalassa” en 1948 visita en Baiona la tumba de sus padres. Farodevigo.es. Consultado 2015. En http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/03/30/unica-superviviente-naufragio-thalassa-1948-visita-baiona-tumba-padres/636649.html

Rodríguez, S. (2014). Morir a orilla de casa. Farodevigo.es. Consultado 2015, desde http://www.farodevigo.es/mar/2014/04/10/morir-orillas-casa/1003100.html

“Volví a nacer sobre las piedras de Cabo Silleiro”.(2012). Farodevigo.es. Consultado 2015.

Un yate noruego se estrella contra las rocas de un bajo.(1949). La Vanguardia. (Fondo local de la biblioteca de Baiona)

Woram, J. (n.d.). Drømmen om Galapagos, Part IV. Consultado2015. En

(http://www.galapagos.to/TEXTS/HOFF-4.php)

Pedro Rodríguez Villar

Documentación para el reportaje sobre Scienceffect y la pasión científica

1. Introdución

Santiago de Compostela fue testigo directo el pasado sábado 17 de octubre de la mayor feria de inventores del mundo, un evento que se acuñó bajo el nombre ‘Compostela mini Maker Faire’. Los más de 18.000 asistentes que acudieron a esta cita pudieron disfrutar de proyectos e investigaciones realizadas por jóvenes pesquisas que desean aportar su pequeño grano de arena en el desarrollo en los diversos campos de la ciencia, tecnología y gastronomía.

Alrededor de 100 stands envestían los alrededores de Área Central durante toda la jornada. Desde las nueve de la mañana, los Makers mostraban todas sus artimañas a los espectadores más curiosos. Para amenizar la estancia, los organizadores del evento, Vermis Lab, concertaron charlas y debates que contaban con la presencia de colaboradores especialistas de cada una de las áreas. Además, los más pequeños podían disfrutar de talleres infantiles para aprender, pero sin dejar de divertirse, del grandilocuente mundo de la investigación.

Uno de los muestreos más visitados de esta primera feria fue el de Scienceffect, una asociación científica compuesta por estudiantes de la USC que abarcan las distintas facultades de ciencias que aborda la Universidad: medicina, biología, química y física. Los integrantes de esta organización pretenden ir más allá del saber que les ofertan los distintos grados que estudian y crean entre ellos, una red de autoaprendizaje que pretende enriquecer sus competencias para tener un mayor desarrollo, no solamente de su rama, sino de los diferentes campos científicos.

El fin es poder obtener el conocimiento imprescindible para investigar y poder, el día de mañana, ser cuanto más profesionales en su profesión.

2.Objetivos del reportaje

Con motivo de dar a conocer una agrupación de estudiantes pertenecientes a nuestro órgano universitario, la mini Maker Faire sirve como factor noticia para contextualizar mi objetivo: mostrar el talante ilimitado de algunos grupos estudiantiles o grandes asociaciones constituidas por participar en cualquier reunión investigativa que beneficie el desarrollo de la ciencia.

Por otro lado, y aprovechando que la feria servía de excusa para introducir el tema, hacer balance de un suceso con tanto prestigio como la mini Maker Faire. Explotar el boom mediático al que dignamente fue sometido para poder dedicar un par de líneas a la progresión del acontecimiento.

3. Justificación del reportaje

Creo que es conveniente exhibir a la sociedad un truncamiento del pensamiento educativo impuesto en la actualidad. Y es que hay alumnos, como es el caso de Scienceffect, que no se conforman con los conocimientos que adquieren en clase porque no satisfacen toda su curiosidad: son personas que quieren ir más allá. En definitiva, aprender todo cuanto pueden, sin límites, sin metodología y sin ningún tipo de limitación autoritativa.

El objetivo, pues, hacer ver que el saber no solo es lo que se aprende en clase, sino de aquello que un estudiante quiera enriquecerse. A mi juicio, el mejor profesional, sea del oficio que sea, no es el que más matrículas de honor haya sacado durante su paso por el grado carrera universitaria, sino quien más afecto propone en empaparse de sus ofertas e interesarse, realmente, por todo.

Con ello, pretendía demostrar que la curiosidad no tiene límites. Por tanto, el mundo del saber tampoco, puesto que se trata de una cualidad física que depende de la voluntad de la persona en querer o no entrenarla. En este sentido, Scienceffect es amante de la ciencia y, en parte, del mundo, puesto que se aferran a todos los fines disponibles para intentar cambiar paulatinamente el mundo; el ejemplo que justo estaba buscando para reafirmar una teoría disfrazada por las autoridades hasta entonces que, sin embargo, posee una especial carga de interés social.

4. Metodología

En una primera instancia, los actores de esta historia son la junta directiva y algunos de los miembros de Scienceffect:

 • José Rodríguez Gago, representante y estudiante de medicina
 • Valentín Estévez Souto, secretario y estudiante de biología
 • Carlos de Frías Polo, tesorero y estudiante de medicina

-¿Qué  es Scienceffect?

-¿Por qué razón nació?

-¿Cuáles son los objetivos a los que pretenden llegar sus miembros?

-¿Quién conforma Scienceffect?

-¿Cómo fue la actuación del grupo en la Compostela mini Maker Faire?

-¿Cómo se forma Scienceffect, administrativa y funcionalmente? ¿Cuál es tu papel dentro de este grupo organizativo?

 • Xabier Mazaira López, estudiante de medicina
 • Lenny García, estudiante de biología

-¿Qué significado tiene Scienceffect para los miembros del grupo?

-¿Qué tipo de actividades hacéis y quién las propone?

-¿Cómo fue tu experiencia en la Compostela mini Maker Faire?

-¿Qué te aporta y qué crees que aportas tu a Scienceffect?

(Mi pretensión es contactar con dos alumnos más de ingeniería física y química, a pesar de no haber recibido respuesta)

Por otro lado, Vermis Lab: organizadores de la Compostela mini Maker Faire, para realizar un balance del evento:

-¿Con qué finalidad se creó la Maker Faire?

-¿Por qué se llevó a cabo el pasado sábado? (acontecimiento histórico o azar)

-¿Cómo fue la jornada?

-¿Qué tipo de actividades se ofrecían a la gente que se acercaba?

-¿Hubo mucha participación y repercusión por parte de la audiencia que asistió? Estimación aproximada de público

-Cómo estuvo Scienceffect y su importancia en el programa de esta feria. Su facultad en la que más destaca

4. Estructura

A nivel de contenido, pretendo realizar un reportaje circular que conste de una introducción para poder situar al lector en un contexto: existe una asociación en la USC formada por alumnos que se reúnen para ampliar sus conocimientos. Tras dibujar un panorama asequible que atrape al lector, empezaría a conformar las bases para explicar el nacimiento y formación de Scienceffect. Por último, hablar sobre la experiencia de estas jóvenes promesas en la feria científica a la que asistieron, además de contar con las aportaciones informativas ofrecidas por los organizadores de este evento. Terminar con una breve reflexión acerca de la educación y el hecho de ir más allá del saber.

 1. Introducción
 2. Scienceffect
  • Nacimiento
  • Formación administrativa
  • Formación funcional
  • Actividades
  • Porqué
  • Emociones y aportaciones
 3.  Conclusión

5. Fuentes

Documentación para a reportaxe sobre Antoni Arissa

1.Introdución

Antoni Arissa, fotográfo do primeiro terzo do século XX, e as súas fotografías chegaron a Santiago o pasado 18 de Septembro e están expostas no CGAC ata o 1 de Novembro. Considerado por moitos un fotógrafo ponte entre pictorialismo e vangarda, é un dos eslabóns perdidos da fotografía e rescatados en 2008 pola Asociación Telefónica. 

2.Obxectivos

Achegar unha das oportunidades culturais da cidade de Santiago e afondar na importancia dun fotográfo case descoñecido e que foi tan relevante na Nova Visión española.

3.Xustificación

Pretendese achegar ó lector a información sobre un importante fotógrafo do século XX, a sea carreira e axudar a unha mellor comprensión do seu prisma. Así como dar un entendento sobre os principais movementos do primeiro cuarto do século pasado.

4.Metodoloxía

Contactei cos Comisarios Rafael Levenfeld e Valentín Valhotat (entrevistados por correo xa que se atopan no estranxeiro)

-¿Quién es (para usted) Antoni Arissa?

-¿Qué aporta su trabajo a la fotografía?/¿Por qué es importante?

-¿Qué personas influenciaron más su trabajo (otros fotógrafos, pintores, escritores…)?

-En su época no consiguió obtener fama e incluso a día de hoy sigue sin ser demasiado reconocido comparado con otros fotógrafos de la época, ¿a qué cree que se debe esto?

– ¿Qué significó ser comisario de está exposición?

O motivo de escolla de estas fontes foi que son os que puxeron en marcha a exposición.

5.Estrutura do traballo (da reportaxe)

 • Introducción á exposición do CGAC
 • Unha bigrafía básica do autor
 • Unha explicación dos movementos fotográfico-artísticos nos que se encuadra o fotografo

6.Fontes

Bibliografía consultada (APA)

CGAC. (2015) Arissa A sombra e o fotógrafo. [Folleto de exposición]. Centro Galego de Arte Contemporáneo.  Consultado 14 octubre 2015, desde

http://cgac.xunta.es/assets/img/exposiciones/2015/folletos/folleto_arissa.pdf

Delgado, P. (2015). La Nueva Visión | Fahrenheit 451. Abcblogs.abc.es. Consultado 16 octubre 2015, desde

http://abcblogs.abc.es/fahrenheit-451/2015/04/27/la-nueva-vision/

Encyclopedia Britannica,. (2006). Pictorialism | photography.  Consultado 16 octubre 2015, desde http://global.britannica.com/topic/Pictorialism

Fernández-Santos, E. (2014). Antoni Arissa, el eslabón perdido de la fotografía española. EL PAÍS. Consultado 14 octubre 2015, desde http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/03/actualidad/1401818438_569258.html

Ramón, E. (2014). Antoni Arissa, el fotógrafo recuperado. RTVE.es.  Consultado 16 octubre 2015, desde http://www.rtve.es/noticias/20140603/arissa-fotografo-recuperado/947622.shtml

Torres Martínez, J. (2015). Els amics d’Arissa. Antoni Arissa i l’Agrupació Fotogràfica Saint-Víctor (1922-1936). Finestrelles, 16.

Documentación para el reportaje sobre las mujeres universitarias en Galicia en los años 50 y 60.

Introducción

Este trabajo estudia a las mujeres gallegas que fueron a la universidad entre el año 1950 y 1969, así como busca contraponer los datos de la época con los actuales sobre la distribución del género en las universidades gallegas.

Objetivos

Conocer el contexto del género femenino gallego en la universidad (ahora y el los años 50-60)

Aportar datos sobre el avance de la legislación.

Buscar los motivos de la persistencia de carreras de hombres y de mujeres.

Justificación

Este reportaje pretende acercar al lector la información necesaria para comprender la actual polarización de las carreras por sexos. La selección de los grupos a tratar (las mujeres hoy en día y en los años 50-60) no fue arbitraria; mientras que se pueden encontrar muchos trabajos sobre aquellas pioneras que “abrieron las puertas” a la mujer en el ámbito universitario, se pretende buscar aquellas que las “mantuvieron abiertas”. Es en estas fechas, en los años 50 y 60 del siglo pasado, fue cuando se extendió la presencia de la mujer en las aulas. Y de esta manera, pretendo estudiar el avance e invitar a la reflexión en profundidad sobre las diferencias y los parecidos, para comprender mejor la situación actual.

Metodología

Para la elaboración del reportaje busqué, en un primer lugar, documentación sobre las primeras mujeres universitarias. Para ello usé gran parte de la bibliografía (detallada al final de este apartado), en especial “Las mujeres en Galicia en el siglo XX” y en el artículo de Manuel Pérez Rúa que se detalla en el apartado de actores y bibliografía. Además, tras leer este artículo, me puse en contacto con el autor para poder tener una entrevista con él para ayudarme a comprender el contexto de una forma más global y detallada. Para ahondar en la cuestión de la evolución legislativa me apoyé principalmente en un reportaje hecho por Radio Televisión Española que a su vez está detallado en la bibliografía.

En segundo lugar entrevisté a mujeres que fueran a la universidad durante los años elegidos. Además, conté con un trabajo de investigación hecho por la universidad de Vigo en formato documental. Cabe destacar que sólo pude disponer de la versión editada y no de las grabaciones originales puesto que, pese a ponerme en contacto con la persona que realizó el proyecto en reiteradas ocasiones, no contestó.

Por último, me documenté, en gran parte gracias al IGE y algunos artículos de prensa, sobre el número de mujeres que hoy en día cursan estudios universitarios, así como las que consiguen un trabajo en altos cargos (públicos y privados).

ACTORES

Manuel Pérez Rúa. Fue profesor en la USC de Historia Contemporánea, e hizo uno de los artículos empleados para la documentación de este reportaje: “La generación femenina de 1950 y el cambio social (1950-2000)” publicado en la revisa RIPS: Revista De Investigaciones Políticas Y Sociológicas (de la propia USC). Las preguntas realizadas al mismo, fueron:

¿Por qué cree usted que el fracaso conyugal de las mujeres de los cohortes no registra tasas de divorciabilidad relevantes?

¿Cuales piensa usted que fueron los motivos de la renuncia de la participación de la mujer como sujeto político?

¿A qué se refiere con “irrelevantes” cuando afirma “otros modelos de convivencia como las parejas de hecho o de disolución son irrelevantes para la mayoría de las mujeres de esta generación, siendo visualizables a partir de los cohortes de 1955”?

¿Por qué en los tramos que usted denomina “intermedios” se presenta una mayor equidad en el reparto de tareas?

(Cabe destacar que casi todas las preguntas van referidas a su artículo, puesto que en el mismo ya se pone gran parte de la información básica y se consideró más importante aclarar las cuestiones anteriormente mencionadas)

La entrevista se concertó el día 16 de octubre de 2015 para mayor facilidad del entrevistado, en Santiago de Compostela.

Carmen Areoso. Estudió Filosofía y Letras en el año 1951 en la universidad de Santiago de Compostela. La entrevista se realizó el día miércoles 21 en la casa de la propia entrevistada.

Mº de los Ángeles Castro Penas. Estudió Profesor Mercantil en la universidad de Madrid. Fecha de la entrevista aún a convenir, en la casa de la propia entrevistada.

A ambas se les pidió que hicieran un relato de su experiencia y se les fue preguntando conforme al relato que expusieron. Además, se les preguntó cuales fueron las principales dificultades que se encontraron para acceder a la universidad. Se las escogió por formar parte del colectivo que se estudia en el reportaje.

Estructura del trabajo

Dada la información, decidí que la forma más vistosa y que facilitaría la comprensión de los datos sería una estructura circular (para dejar más clara la idea que se quiere tratar) y también, hacer un reportaje de citas, donde los testimonios de las mujeres cobraran un protagonismo especial, que fuera intercalado con datos un poco más específicos de la situación actual y del contexto de aquella época. De esta manera, detallo:

 1. Introducción
 2. Normativa y legislación, desde el siglo XIX (despiece)
 3. La mujer en la universidad (intercalando ambos puntos)
  • Ahora
  • En los años 50-60Más testimonios (despiece)
 4. Más testimonios (despiece)
 5. Conclusión final

Fuentes

Además de los actores, anteriormente mencionados, se emplearon los siguientes recursos:

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, E. (2015, octubre 12). Ocho de cada diez grados en Santiago superaron el 100% de ocupación. La Voz De Galicia.

Ballesteros Fernández, A. (2012). As mulleres na historia de Galicia (1º ed.) (M. García Fernández & S. Cernadas Martínez, Eds.). Santiago de Compostela.

Castaño, I., & Quintáns, A. (1990). Mujer y educación en España, 1868-1975 (C. Couce, Ed.). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.

Delgado Criado, B. (1994). La educación durante el franquismo. En Historia de la educación en España y América (Vol. 3). Madrid: SM.

Garrido, M. (2007, diciembre 17). Sólo el 12% de las cátedras universitarias de Galicia las ostentan mujeres. 20 Minutos. Consultado octubre 16, 2015, de http://www.20minutos.es/noticia/322443/0/catedraticas/galicia/mujeres/

González González, M. (2006, abril 1). Recuperando a memoria: As mulleres na represión. Consultado octubre 13, 2015, de http://igualdade.xunta.es/externos/foroedu8_files/ponencia_gonzalez_gonzalez.pdf

Juana, J., & Prada Rodríguez, J. (2011). As mulleres en Galicia no século XX. Vigo: Ir Indo.

Memoria de Mulleres aborda a las universitarias en el franquismo. (2015, febrero 16). La Voz De Galicia. Consultado octubre 14, 2015.

Mujeres Universitarias gallegas durante el franquismo (versión larga) [Película]. (2013). España: UVigo TV. http://tv.uvigo.es/es/video/mm/17934.html

Plaza, A. (n.d.). Día Internacional de la Mujer: 100 años de igualdad en la Universidad – RTVE.es (D. Ramos, Ed.). Consultado octubre 19, 2015, from http://www.rtve.es/noticias/dia-internacional-mujer/universidad/

Pozo Ruiz, A. (n.d.). Mujer y educación en el siglo XIX. Mujeres universitarias. Consultado octubre 19, 2015, de http://personal.us.es/alporu/historia/mujer_educacion.htm

Pérez Pena, M. (15, abril 22). “Los franquistas utilizaron a Galicia como un laboratorio de control social” Eldiario.es. Consultado octubre 13, 2015, de http://www.eldiario.es/galicia/franquistas-utilizaron-Galicia-laboratorio-control_0_380062720.html

Pérez Rúa, M. (2013). La generación femenina de 1950 y el cambio social (1950-2000). RIPS: Revista De Investigaciones Políticas Y Sociológicas, 225-242.

Rial, Z. (2012, enero 9). Las pioneras que crearon escuela. El País. Consultado octubre 13, 2015, de http://elpais.com/diario/2012/01/09/galicia/1326107894_850215.html

Xornadas Campus El franquismo en Galicia Papel das mulleres en la resistencia [Película]. (2015).

ANÁLISIS PROGRAMA SALVADOS 18/10/2015

FICHA TÉCNICA:

Dirección y producción ejectiva:

Jordi Évole

Ramón Lara

Dirección de preproducción:

Vanesa Legaspi

Delegado de contenidos la Sexta:

Carlos Gómez Palacios

Director de contenidos:

Juanlu de Paolis

Jefes redacción:

Laura Gimeno

Màrius Sánchez

Realización:

David Cabrera

Jordi Call

Víctor Morilla

Dirección de postproducción:

Teo Pérez

Dirección de fotografía:

Marc González

Coordinadora:

Mónica Álvarez

Guion y Redacción:

Meritxell Aranda

Julia Badenes

Sergio Castro

Santi González

Babiana Guarch

Silvia Merino

Elena Parreño

Pablo Ruíz

Carlos Torres

Producción:

Marta Forns

Annie Montero

Cámara 2ª unidad:

Bernat Sampol

Sonido:

David Mata

Audio 2ª unidad:

Aritz Sanjurjo

Ambientación:

Esther García

Álex Cazorla

Maquillaje:

Paloma Gonzálvez

Graffer:

Xavier Aregall

Maquinista:

Iván Rodríguez

Dirección técnica de postproducción:

David López

Coordinación de postproducción:

Itziar Larisgoitia

Edición:

Marc Capdevila

Mónica Jové

Jaume Patrís

Edu Picó

Colorista:

Lara Vilanova

Auxiliar de Postproducción:

Joan Álvarez

Producción audio:

Álex Vilches

Grafismo:

Pau Talán

Prensa y Comunicación:

Noemí Augustina

Daniel Picas

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

El programa de Salvados del pasado 18 de octubre de 2015  se divide en cuatro partes que se diferencian por el cambio de espacio y temática expositiva.

La primera parte constituye la presentación entre Albert y Pablo en el interior de un coche. Inician así una conversación entre ellos relacionada la vida política llevada al terreno personal de cada uno de los protagonistas.

Paralelamente a este hecho, en el Barrio de Canyelles, los habitantes del terreno aportan su punto de vista entorno a cuatro temas propuestos: las preocupaciones del barrio en líneas generales, la opinión de los ciudadanos acerca de Pablo Iglesias y Albert Rivera y la situación española actual. Esta pequeña parte introductoria concluye con la aparición en escena del presentador.

Una vez se reúnen con Jordi, la segunda parte actúa de elemento de transición entre la presentación y el debate que se desarrollará a continuación. Durante el tramo en el que se dirigen al bar, recuerdan el debate de 1993 entre Felipe González y José María Aznar.

Posteriormente, recorren Nou Barris actualizando la actividad política de este último año en Barcelona; la victoria de Ada Colau en las elecciones municipales y la de Ciudadanos en las autonómicas. Por último, hablan sobre la escasa libertad de expresión que presentan los medios de comunicación a día de hoy: el gobierno ejerce demasiada posesión sobre la prensa.

Una vez llegan al bar, se desarrolla la tercera parte del programa y, con ella, el ansiado cara a cara. Sientan los invitados y el primer punto a debatir es el paro, el principal problema que presenta España actualmente. Este primer tema se subdivide en dos cláusulas: por una parte, la propuesta de Ciudadanos por imponer un contrato único para evitar los ‘contratos clínex’ que se aprueban en las empresas y, por otro lado, subida del salario mínimo que presenta Podemos en su programa electoral.

La seguridad social es el segundo tema que se expone sobre la mesa. En este sentido, discuten sobre otra de las propuestas que asienta Ciudadanos en su programa: dar o no sanidad gratuita y libre a los inmigrantes sin papeles, algo que afirma con seguridad ofertar el líder de Podemos en caso de ganar las generales en diciembre.

Las pensiones abarcan el tercer tema del debate. Parten de la misma conclusión: actualizar el sistema de pensiones al IRPF actual. Los siguientes temas empeizan a ser más controvertidos. De aquí subyacen dos propuestas: la jubilación a los 65 años y la sostenibilidad que presentaría ostentar a los ciudadanos una renta básica con la que poder mantenerse económicamente.

Es el momento en el que realizan un inciso y el moderador enseña un video en el que el presidente del BBVA elogia a Albert por su política coherente y tacha la de Podemos por ser ‘demasiado utópica’. De las propuestas económicas que desea realizar Podemos en caso de ganar las elecciones, el tema se reconduce a los sueldos de los trabajadores; en cómo se han fijado hasta ahora y la mejora que proponen, si bien existen diversos puntos de vista que discrepan entre ellos.

Los préstamos bancarios, tras negar haber sido partícipes de alguno para financiar alguna campaña electoral, es el sexto tema que exponen sobre la mesa, además de que compartir, en este aspecto, la misma perspectiva sobre los bancos. Tras esto, tratan el tema de los impuestos. Ambos coinciden en realizar una subida de tasas a los más ricos, la controversia emitida, en este caso, era el método de empleo para llegar a tal fin.

Esta cuestión conduce a la disolución o supervisión exhausta de aquellas asociaciones que saldan con un 1% la declaración de la renta y que, posiblemente, se trate de fraudes fiscales que el gobierno actual permite por temor al poder que dichas empresas tienen a día de hoy.

Otra sección que promueven tras finalizar el tema de los préstamos es la posición de los empresarios y los pactos entre empresas que se realizan para desacelerar la competitividad, una situación que beneficia los oligopolios y no deja crecer a las pymes. Esto se complementa con la disputa entre sí sería conveniente o no la creación de una Banca pública común que despolitice toda actividad que actúe en beneficio de uno mismo y no del conjunto social.

El penúltimo tema que tocan en el debate es el fraude fiscal llevado a los casos que han surgidos entre los miembros de sus partidos. Cataluña cerró la tercera fase del cara a cara con dos apartados claros: el juicio al que está sometido Artur Mas y la posibilidad de celebrar un referéndum que dictamine el futuro de Cataluña una vez llegasen al poder.

La cuarta y última parte del programa finaliza con el cuestionario que realiza el moderador con preguntas concisas que deben responder monosilábicamente. Tras someterse a ella, el programa concluye con una despedida conjunta, deseándose suerte para las elecciones generales de diciembre.

PREGUNTAS

Primera parte:

Entre Pablo Iglesias y Albert Rivera

-¿Cómo van las elecciones?

-¿Cómo se están llevando a nivel personal?

Segunda parte:

-En vuestra casa, ¿con quién se iba?

-En las elecciones de 2004, ¿a quién votasteis?

-¿EL PAÍS os está tratando bien a los de Ciudadanos? ¿os están subiendo a caballo ganador?

Tercera parte:

-¿Con cuánta gente habéis venido?, ¿quién os acompaña hoy en este cara a cara?

-¿Habéis estado alguna vez en el paro?

-¿En qué consiste el contrato único?

. ¿Conocías estas medida de Ciudadanos?

 • ¿Cuál es la propuesta que presenta Podemos?, ¿Qué propone Podemos para acabar con el primer problema de España?

-¿Subiríais el salario mínimo?

-¿Tenéis mutua privada de salud?

-¿Es progresista no darle seguridad social a los inmigrantes sin papeles?

 • ¿Hay algún país de la UE en el que puedas acceder a los mismos servicios sanitarios que un residente?

-¿Tenéis plan de pensiones privado?

-¿Subiríais las pensiones que actualmente se pagan en España?

-Con vosotros en el poder, ¿volveríamos a la jubilación a los 65 años?

-¿Cómo es eso de que te llame el presidente del BBVA?

 • ¿Cuándo te elogia alguien tan importante tu no piensas por dentro que luego no podría ir tan bien?

. ¿Os ha llamado alguien con alto renombre de este país? – (Podemos)

 • ¿Con quién os habéis reunido?

-¿Cuánto os ha costado la campaña electoral para las catalanas?

-¿Estáis pidiendo créditos a los bancos para financiar la campaña de las generales?

-¿Alguna empresa os ha hecho alguna donación generosa?

-¿Qué tal la última declaración de la renta, a pagar o a devolver?

 • ¿Te pagaron rápido?
 • ¿No sois de ir mirando vuestra cuenta bancaria?

-En vuestro programa electoral habláis de subirle los impuestos a los ricos, ¿quiénes son los ricos?

 • ¿Qué haríais con las que tributan un 1%?
 • En aquellas en las que se descubre que no hay un fraude fiscal, ¿continuarían declarando un 1%?
 • Llegar al gobierno y decirles a todas las asociaciones que ya se ha acabado todo?

-¿Hay que nacionalizar  o no?

-Si hay una empresa española que no garantiza un servicio básico, ¿qué se le hace?

-¿Alguna vez habéis pagado algo en negro?

-¿Consideráis que la consulta del 9-N es un juicio político?

 • ¿Permitiríais un referéndum?

Cuarta parte:

-¿Derogaríais la Ley Mordaza?

-¿Cerraríais los CIES?

-¿Pagaríais indemnización a Florentino Pérez por el Caso Castor?

-¿Ofertaríais ayudas a los dependientes?

-¿Las iglesias pagarán el IBI?

-¿Mantendréis el concierto vasco?

-¿Financiaríais escuelas divididas por sexos?

-¿Prohibiréis el Toro de la Vega?

-¿Firmaríais un decreto indultando a Arnaldo Otegui?

-¿Acercaríais a los presos de ETA a Euskadi?

-¿Apoyaréis en el congreso una moción que condene el franquismo?

-¿Está Ciudadanos en la Pole Position?

Análisis crítico. Salvados: CARA A CARA ALBERT RIVERA Y PABLO IGLESIAS

A nivel personal, resulta extremadamente duro exponerse a la crítica de, a mi juicio, la mejor herramienta de aprendizaje para cualquier estudiante de periodismo. En primer lugar, por considerarme una fiel seguidora de cada pieza artística que consigue realizar el equipo de Salvados, un programa que destaca por la actitud con la que el presentador, Jordi Évole, sopesa los temas de actualidad política.

Otro de los grandes retos que consigue batir este espacio televisivo es el enfoque singular que aporta en sus programas, la facultad innata de Évole por sorprender incansablemente a una audiencia fiel que acostumbra a conocer sus movimientos. Es por esto que caigo rendida ante los pies de este glorioso programa y de un referente para la profesión más bella del mundo.

Supongo que, al igual que yo, todos estaréis cansados de que nos bombardeen constantemente con programas relacionados con la política. Es eso o los agonizantes gritos de Belén Esteban en un plató repleto de adultos cotillas que no tienen ningún otro afán en esta vida. La pluralidad, a día de hoy, y como bien se discute en el programa, está muerta.

Sin embargo, dentro de las convenciones que la mayor máquina de hacer dinero nos puede ofrecer, Évole y su equipo realizan un profundo trabajo de investigación que se aproxima a todo aquello que la gente quiere oír: condena al invitado a exponer con claridad; una facilidad que no todo periodista sería capaz de sobrellevar.

He de decir que no deja de ser una exposición de una sección bastante cansina puramente repetitiva. Sin embargo, el carácter innovador de Évole marea los índices de audiencia y crea una sensación de novedad que el espectador saborea con gusto. La temática está más que machacada en el género televisivo y, sin embargo, Jordi llama a nuestras puertas del saber con una propuesta más original para debatir.

La gente no solamente se deja llevar, sino que aprende y saca conclusiones de un tema que trata con naturalidad, sencillez –puesto que, bajo ningún concepto hemos visto al moderador del programa situarse en un espacio exuberante para captar la atención del espectador. La conducción de los diferentes aspectos que desea tratar es lo que realmente atrapa a una audiencia que termina satisfecha tras finalizar el programa- y con total normalidad.

-Mikaela Viqueira

Análisis crítico. Salvados: CARA A CARA ALBERT RIVERA Y PABLO IGLESIAS

Si algo he de admirar de este programa en concreto es la presentación. Un escenario humilde, un inicio coloquial y amable, una seducción al espectador que espera ver algo diferente, algo real y cercano. Una llamada al ciudadano que le promete el “desnudo” de unos de los políticos más destacados de su país en una charla sincera y sencilla, natural, sin preparaciones previas, una conversación y no la obra de teatro a la que estamos acostumbrados.

Desgraciadamente eso es lo que he admirado, la presentación. Y qué es eso más que una fachada o una preparación en la que los invitados interpretan el mismo papel de siempre. Cambia el escenario para, al menos, convencer al espectador visualmente de que lo que verán es algo distinto. Y no es así. Nos han dicho lo mismo de siempre, con los argumentos de siempre y las refutaciones de siempre. Nada que no sea campaña política, exposición de razonamientos para definir su posición ideológica que no trata de otra cosa que de convencer a la gente de a pie para colectar un voto más en las urnas.

De nuevo estos candidatos a presidente del Gobierno se han centrado en defender la superioridad de sus ideas en lugar de dialogar y corregir los errores que hay en ellas. Se trata más de criticar las ideas contrarias que intentar crear las correctas. Un debate común, coloquial, sí, pero con las distancias que ninguno se digna a estrechar, a poner en común para hacer algo mejor.

Sutil mediación de un periodista brillante que quizá esta vez no lo haya sido tanto. Son varias las interrupciones a Pablo Iglesias en momentos cruciales, cuando éste tiene algo que decir y su contrario, Albert Rivera, ya ha tenido oportunidad de contestar. Imparcialidad en este caso, puede que no planeada, pero existente. Esta vez Jordi Évole no ha propuesto unas preguntas diferentes ni ha promovido un debate diferente, que es lo que esperábamos.

No un fracaso pero si un programa cargado de errores. En mi opinión, por supuesto. Pero para qué están los errores si no es para corregirlos. Esperemos, Jordi, que para la próxima se cumplan las expectativas, que es lo que los ciudadanos necesitan. Y por favor, Pablo, Albert, más diálogo y menos competición.

-Denise Sambad Guillomía

Análisis crítico. Salvados: CARA A CARA ALBERT RIVERA Y PABLO IGLESIAS

“Salvados” ha puesto en marcha un un formato totalmente innovador en España de debate político, esto responde al reclamo popular de que los gobernantes sean muchos más cercanos a la mayoría social. Évole entiende esto e invita a los líderes de los partidos emergente con más repercusión hoy en día, Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos). Con ellos comienza un programa destinado a sorprender, los primeros minutos de “Salvados” muestran una imagen totalmente inédita e inesperada, Rivera va a buscar a Iglesias en coche para ir juntos al programa, durante el viaje podemos ver la parte más personal al mismo tiempo que se presenta el lugar donde se desarrollará el debate. Quizás aquí se encuentre el error del formatos, la conversación entre los líderes busca ser humana, personal pero sus risas son frías y las respuestas parecen artificiales. A mí no me queda claro si es una conversación espontánea realmente o si está preparada con un guión previo. De todas formas no creo que nadie se esperase ver a estos dos líderes preguntarse sobre su vida cotidiana, su familia… Aunque peque de frío y algo artificial si que consigue la desmitificación de los grandes líderes políticos.

Atendiendo a los contenidos del programa, las preguntas de Évole estaban muy bien escogidas, buscaban el resumen de los dos políticos de los principales problemas a los que se enfrenta España, desde el desempleo a las pensiones. Además fue muy bien moderado, el periodista catalán permitía el debate sin turnos ni tiempos como estamos acostumbrados, permitía que se desarrollara una espontaneidad en el debate que se asemeja a cualquier discusión sobre política que cualquiera de nosotros puede tener en un bar, en una cafetería, esto es otro guiño a la búsqueda de la familiaridad como dijimos antes. Todos podríamos pensar que el problema de este estilo es que se podría perder el tema cuando este fuese polémico, pero para eso estaba el moderador, con preguntas inesperadas extraídas de las palabras de Rivera y de Iglesias calmaba los ánimos, en ningún momento interpelo a ninguno de los dos para que permitiese hablar al otro.

Pero Évole no fue el protagonista, lo fueron Iglesias y Rivera, Podemos y Ciudadanos, los dos se mostraron preparados haciendo gala de la dialéctica que los ha llevado hacia donde están, observamos el debate entre dos personalidades e ideales emergentes que buscar cambiar el “status quo” de la política española pero que también difieren en bastantes puntos. El líder de Podemos se mostraba seguro hasta que el debate llego a su punto álgido, con preguntas como que tipo de contratos deben existir en España, aunque se mantenía en calma se le veía `contra las cuerdas, nunca habíamos lo habíamos visto así en un debate retransmitido. Rivera lo asediaba tildándole continuamente de soñador y resumiendo sus iniciativas como sueños irrealizables que no se pueden incluir en un programa electoral. Pese a que el líder de Ciudadanos se mostró más seguro en torno a las cuestiones económicas, no lo podríamos definir como el ganador del debate, al contrario que su rival sus respuestas eran más ambiguas, parecía que no quisiese definir claramente lo que defiende. Esta actitud se resumen en la parte final del programa, en el test que se realiza, las tres primeras respuestas de Rivera no son claras.

Otra cosa a destacar de este debate es que apenas se nombro al PSOE y al PP ni se utilizaron argumentos del tipo, “tú hiciste esto”, “yo cambie esto”… como nos tenían acostumbrados los dos partidos mencionados al principio de este parrafo.
En definitiva y como dije antes vimos un debate político totalmente renovado, que aunque no consiga ser todo lo espontáneo que quisiera, nos transmite mucha más cercanía a la política y crea más interés. Observamos también un debate entre dos grandes políticos que llevaron un diálogo fluido, respetándose sin dejar de intentar defender lo mejor posible su causa rebatiendo la del otro, y reconociendo los puntos en común entre uno y otro.

Pedro Rodríguez Villar